BRAIN STATION

Dikkat öğrenmenin temelini oluşturan geliştirilebilir bilişsel bir beceridir. Dikkat, hafıza ve odaklanma becerisi yüksek çocuklar, planlama yapabilen, hedefleri doğrultusunda stratejiler üreten, bağımsız, okul ve iş başarısı yüksek, lider ruha sahip bir birey olma yolunda emin adımlar ile geleceğe doğru yürürler. Doğduğumuz andan başlayarak önce duyularımızla fark eder sonra bütün vücudumuz ile uyaranlarla dolu dünyamıza uyum sağlamaya çalışırız. Dış çevreden gelen bu bilgiler ise beynimiz tarafından işlenir, yorumlanır ve harekete dönüştürülür. İnsan beyni çabasızlık mantığı ile çalışır, kolay olanı seçer. Ancak başarı çabayı sever.

Teknoloji ise kalıcı öğrenmenin önündeki en önemli engellerden biridir. Çünkü yaşamın doğal akışından bizi uzaklaştırarak gelen bilgileri özümsemeden çabuk ve hızlı bir şekilde sonuca gitmemizi ister.

Brain Station, kalıcı öğrenmeler, sürdürülebilir başarılar istasyonudur. Teknolojik ürünlerden arındırılmış çocuklarımızın doğa ve doğal olan ortamlarda içlerindeki gücü keşfettikleri istasyonumuzda Pass Teorisi temelli Nörodikkat, Forbrain, Türkçe Prep uygulamaları yapıyoruz. Beynimizi tüm nöronlarına ulaşıncaya kadar zorlayarak çocuklarımızın zihin ve bedenlerini müthiş bir ahenk içinde kullanmalarına yardımcı oluyoruz.

BRAIN STATION’ da iseniz çocuğunuz kendi öğrenmesine liderlik ediyordur...

Kendi öğrenmesine liderlik eden bir birey,

  • Öncelikli ihtiyaçlarının farkındadır,
  • Öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda hedef belirleyebilir,
  • Hedefine ulaşmak için planlama yapabilir,
  • Doğru stratejileri belirler,
  • Güçlü ve güçsüz yanlarının farkındadır,
  • Hedefinin önündeki engelleri nasıl aşacağını bilir,
  • Hedefine ulaşmak için çaba göstermesi gerektiğini bilir.
  • Çabanın olmazsa olmazları dikkat ve motivasyona sahiptir.

Copyright © 2021 | Child Station | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım